Språk:

Nivå:

Sök på namn eller förkortning: 



Ny sökning 
NamnFörkortningSpråkNivå
Analys och testmetodik, LOGO LOGOANA Sv Grund
Applied Psychophysics using Python and R FOUAPR Eng Avancerad
Arbetslivets förändring P8-ARB Sv Avancerad
Arbetspsykologi 2ARBT Sv Grund
Biologisk psykologi, PS I 1BIO Sv Grund
Egen psykoterapi P7EGTE Sv Avancerad
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap PSMT36 Eng Avancerad
Examensarbete i psykoterapi T6VA Sv Avancerad
Forskningsmetodik 1 PSMT30 Eng Avancerad
Forskningsmetodik 2 FOUFOR Eng Avancerad
Forskningsmetodik och statistik P3FOS Sv Grund
Fördjupning 2UPPSATS Sv Grund
Grupp, organisation och samhälle, 1: Gruppsykologi P4GRU Sv Grund
Grupp, organisation och samhälle, 2: Arbets- och organisationspsykologi P4ARB Sv Grund
Grupp, organisation och samhälle, 3: Samhälle och samhälssanalys P4SAM Sv Grund
Gruppsykologi och intervjumetodik 2INTERVJU Sv Grund
Grupputveckling & lär i arb.livet P7-GRL Sv Avancerad
Handledarutbildning, termin 2 HAND2 Sv Avancerad
Handledarutbildning, termin 3 HAND3 Sv Avancerad
Handledd psykoterapi T7 P7HAND Sv Avancerad
Handledd psykoterapi T8 P8HAND Sv Avancerad
Handledd psykoterapi T9 P9HAND Sv Avancerad
Högre kognitiva funktioner PSMT55 Sv Avancerad
Individuell fördjupning II P10-IND Sv Avancerad
Klinisk neuropsykologi 1 PSKLINT1 Sv Avancerad
Klinisk psykologi 2KLIN Sv Grund
Kognition, PAO termin 1 PAOKOG Sv Grund
Kognition, PS I 1KOG Sv Grund
Kognitions- och neuropsykologi 1, LOGO LOGOKOG Sv Grund
Kognitiv psykologi, PS II 2KOGN Sv Grund
Konsultationsmetodik, T8 P8-KON Sv Avancerad
Ledarskapets psykologi PSMT46 Eng Avancerad
Metod & statistik III-MOS Sv Grund
Motivation och emotion 2MOE Eng Grund
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling PSMT41 Eng Avancerad
Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar PSMT44 Eng Avancerad
Neurovetenskap, kognition och lärande 1 P1NKL1 Sv Grund
Neurovetenskap, kognition och lärande 2 P2NKL2 Sv Grund
Neurovetenskap, kognition och lärande, 3 P3NKL3 Sv Grund
Neurovetenskap, kognition och lärande, 4 P3NKL4 Sv Grund