Språk:

Nivå:

Sök på namn eller förkortning: Ny sökning 
NamnFörkortningSpråkNivå
Arbetslivets förändring P8-ARB Sv Avancerad
Arbetspsykologi 2ARBT Sv Grund
Bayesian data analysis FOUBAM Eng Avancerad
Biologisk psykologi, PS I 1BIO Sv Grund
Egen psykoterapi P7EGTE Sv Avancerad
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap PSMT36 Eng Avancerad
Examensarbete i psykoterapi T6-VA Sv Avancerad
Forskningsmetodik 1 PSMT30 Eng Avancerad
Forskningsmetodik 2 FOUFOR Eng Avancerad
Forskningsmetodik och statistik P3FOS Sv Grund
Fördjupning 2UPPSATS Sv Grund
Grupp, organisation och samhälle, 1: Gruppsykologi P4GRU Sv Grund
Grupp, organisation och samhälle, 2: Arbets- och organisationspsykologi P4ARB Sv Grund
Grupp, organisation och samhälle, 3: Samhälle och samhälssanalys P4SAM Sv Grund
Gruppsykologi och intervjumetodik 2INTERVJU Sv Grund
Grupputveckling & lär i arb.livet P7-GRL Sv Avancerad
Handledarutbildning, termin 1 HAND1 Sv Avancerad
Handledarutbildning, termin 2 HAND2 Sv Avancerad
Handledd psykoterapi T7 P7HAND Sv Avancerad
Handledd psykoterapi T8 P8HAND Sv Avancerad
Handledd psykoterapi T9 P9HAND Sv Avancerad
Högre kognitiva funktioner PSMT55 Sv Avancerad
Individuell fördjupning I P8-IND Sv Avancerad
Individuell fördjupning II P10-IND Sv Avancerad
Intervjumetodik P6-INT Sv Grund
Journal Club FOUJOU Eng Avancerad
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik PSKLIN Sv Avancerad
Klinisk neurpsykologi 1 PSKLINT1 Sv Avancerad
Kognition, PAO termin 1 PAOKOG Sv Grund
Kognition, PS I 1KOG Sv Grund
Kognitions- och neuropsykologi 1, LOGO LOGOKOG Sv Grund
Kognitiv psykologi, PS II 2KOGN Sv Grund
Konsultationsmetodik, T8 P8-KON Sv Avancerad
Ledarskapets psykologi PSMT46 Sv Avancerad
Masteruppsats i psykologi PSMT27 Sv Avancerad
Metod & statistik III-MOS Sv Grund
Motivation och emotion 2MOE Eng Grund
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling PSMT41 Sv Avancerad
Neurovetenskap, kognition och lärande 1 P1NKL1 Sv Grund
Neurovetenskap, kognition och lärande 2 P2NKL2 Sv Grund