Psykologiska aspekter på urval och rekrytering (PSMT32)

Litteratur


Obligatorisk litteratur:
Gatewood, R., Feild, H. S., & Barrick, M. (2016). Human Resource Selection (8th Edition). Cengage Learning.

Artiklar och bokkapitel som kommer att finnas tillgängliga på Fastreg
ISO10667 (2010). Bedömningstjänster i arbetslivet – Processer och metoder för bedömning av människor i organisationer. Del 1: Krav på uppdragsgivare. Del 2: Krav på leverantör, 2010 (No. 10667.1.). Stockholm: Author.

Sackett P. R, & Wemsey, P. T. (2014). Which Personality Attributes are most Important in the Workplace? Perspectives on Psychological Science Vol. 9(5) 538–551.

Sjöberg, S. (2014). Utilizing research in the practice of personnel selection: General mental ability, personality, and job performance. Doctoral Thesis in psychology at Stockholm university.

Sjöberg, A., Sjöberg, S., & Forssén, K. (2007). PJP: Predicting Job Performance. Kapitel 4. Ekonomiska aspekter på och urval och arbetsprestation. Psykologiförlaget. Stockholm.

Sjöberg, S., Sjöberg, A., Näswall, K., & Sverke, M. (2012). Using individual differences to predict job performance: Correcting for direct and indirect restriction of range. Scandinavien Journal of Psychology, 53, 368–373.

Byt termin  


Namn:
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering
Termin: V18
Period: 1 2
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Monika Karlsson
Kontaktperson på expeditionen
Kursansvar:
Anders Sjöberg

Lärare: