Byt termin  


Namn:
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering
Termin: V17
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Avancerad
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Monika Karlsson
Kontaktperson på expeditionen
Kursansvar:
Anders Sjöberg

Lärare: